Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SKAUTSKÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI

MORSEOVKA              

.-  A  akát                     -.  N  nástup
-... B  blýskavice                 ---  O  ó náš pán
-.-. C  cílovníci                  .--. P  papírníci
-..  D  dálava                   --.- Q  kvílí orkán
.   E  erb                     .-.  R  rarášek
..-. F  Filipíny                   ...  S  sobota
--.  G  Grónská zem              -   T  trám
.... H  hrachovina                ..-  U  uličník
---- CH chvátá k nám sám          ...- V  vyučený
..  I  ibis                     .--  W  vagón klád
.--- J  junácká hůl                -..- X  Xénokratés
-.-  K  krákorá                  -.-- Y  Ýgar mává
.-.. L  lupíneček                  --.. Z  známá žena
--  M  mává


.---- 1                        -.... 6
..--- 2                        --... 7
...-- 3                        ---.. 8
....- 4                        ----. 9
..... 5                        ----- 0


 

Šifry s morseovkou

Opačná morseovka

v opačné morseovce píšeme místo teček čárky a naopak

 - . / - - - - / . . . / - . . . // = AHOJ

Čísla

 • místo teček píšeme čísla od 0 do 4 a místo čárek čísla 5 až 9. (nebo opačně)
      16;0403;676;2579 = AHOJ
 • místo teček píšeme lichá jednomístná čísla a místo čárek sudá . (nebo opačně)
      16;1357;446;4773 = AHOJ


 

Písmena

 • místo teček napíšeme samohlásky a místo čárek souhlásky (i opačně)
     AV;IYOU;BLM;EFHK = AHOJ
 • místo teček píšeme malé písmena a místo čárek velká (i opačně)
     vlaK jEDe tAm a Sem = VPŘED

 

Grafická morseovka

 • morseovku lze nakreslit jako trsy trávy   Morse - tráva
 •  jako zuby na pile Morse - pila nebo Morse - pila
 • jako stromy v lese Morse - stromy

 

 • jako klínové písmo, jako noty v osnově, uzlíky na provázku a spousty dalších možností...

 


Šifry se záměnou nebo posouváním písmen

A = ?

Do prvního řádku se napíše celá abeceda a do druhého se napíše abeceda posunutá. Pod písmeno A se napíše to písmeno, o které je to posunuto (např. A=M znamená, že A v šifře se rovná M ve skutečnosti).

Pro A=M vypadá tabulka takto :

 

A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z
M N O P Q R S T  U V W X Y Z A B C D E F G  H Ch I J K L

potom : AMLPME FXMHGV je  NAZDAR SKAUTI

 

Místo písmen čísla

Místo písmen se do zprávy napíší čísla A=1 B=2 ... Jednotlivá čísla se oddělují středníkem. Jiná možnost je čísla psát římskými čísly. Také je možnost čísla neoddělovat středníkem, ale potom se luštění značně zkomplikuje.

NAZDAR SKAUTI = 15;1;27;4;1;19; 20;12;1;22;21;10

Mezerová šifra

Píšeme najednou do dvou řádků přičemž v prvním řádku je písmeno, které je v abecedě před tím co chceme zašifrovat a v druhém je písmeno, které je v abecedě po něm.

S Z A N P
U B C P S

Je zašifrované slovo TÁBOR

Samozřejmě by šlo napsat to i takhle : SU ZB AC NP PS


Záměna některých písmen

Zvolí se takový klíč, ve kterém se písmena neopakují a je dost dlouhý. Poté se písmena v klíči očíslují a místo písmen se do zašifrované zprávy píše příslušné písmeno.

Klíč   M A T E R I D O U S K Y
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Potom  8 P52Z7N6N2CH B974 1011193101112 32B85
je   O PRAZDNINACH BUDE S K AUTS K Y  TABOR

dost slov se dá domyslet i bez klíče (podle toho jak dlouhý a těžký jej zvolíme)...
 


Uschování zprávy v textu

Ob několik písmen

Vždy mezi dvě písmena zprávy napíšeme určitý počet písmen. Ten počet může být pořád stejný nebo se podle zadaného klíče může měnit.
 

Ob 2 písmena

NBFAJKZZVDBGATERNGSMLKDHALKURKTQAKBNY

 

Podle klíče 213

NNJATZNMGDBNANRFRGSNMKTASEDUGFTLI

 

Vždy 2 písmena ze zprávy a 2 jiná ...

AHKLOJNNVŠIJICJHHNLKI

Mezi písmeny slovo

Mezi každé dvě písmena zprávy napíšeme nějaké krátké slovo

ADUBHDUBODUBJDUBČDUBLDUBODUBVDUBĚDUBČDUBE

Po určitém písmeni

V textu jsou písmena ze zprávy jen po určitém písmeni. Například po písmenu X.

BNXAMNBXHGZIXOKXJNMMNXČXLGHGXOMXVWEXĚXČMNXE

První zepředu druhé zezadu

Písmena se čtou střídavě z obou konců zprávy. První písmeno je první, druhé je poslední, třetí je druhé a čtvrté předposlední a tak až doprostřed.

NZASATY!KUKRDA

 

Velká písmena

Ve zprávě platí jen velká písmena, popřípadě malá nebo jinak odlišná.

DOmů Půjdeme velmI Složitou cestou = DOPIS


Různé psaní zpráv

Hadovka

Šifruje a čte se v dohodnutém směru. Zde jsou čtyři základní možnosti. Dalšímožnosti by šli vřádcích.

Had

Sloupce

Píše se do sloupců. Další varianta je, že bude jeden sloupec platit, druhý ne atd. To samé lze udělat v řádcích, ale musí se psát odzadu jinak by to moc šifra nebyla.

Sloupce

Šnek

Začátek je v prostředku a zpráva se píše dokola, konec zprávy nemusí být na prvním řádku, záleží na tom, jak je zpráva dlouhá

Šnek

Šikmé sloupce

Zpráva se píše šikmo, začíná se v jednom rohu a v protilehlém rohu se končí.

Šikmo

Klikatice

Klikatice Zpráva se píše střídavě do prvního a druhého sloupce. Tedy do sudého počtu sloupců. Možností takto šifrovat je zase spousta, podle místa, kde se začne šifrovat. Dost obtížně se na to přichází, neni od věci při prvním použití dát jako nápovědu podobný nákres.

 


Šifry s tabulkami

Hebrejština

Šifruje se podle následující tabulky. Místo písmene, které chceme zašifrovat nakreslíme čáry, které jsou okolo písmene. Abychom odlišili písmena, které jsou v jiné tabulce, ale na jiném místě, píšeme doprostřed tečky, u první tabulky žádnou, u druhé jednu a u třetí dvě tečky.

Tabulka
Takto potom vypadá zašifrované slovo A H O J :

Šifra

 

Kříž ( Velký polský kříž )

Kříž je velmi podobný hebrejštině, ale všechno je v jedné tabulce. Poloha tečky určuje, které písmeno ze tří platí.V této šifře vypadá slovo A H O J takto:
Šifra
 

Zlomky

Používá se tabulka, vynechávají se dvě písmena. Souřadnice šifrovaného písmene se píšou jako zlomek, první se udává číslo sloupce a druhé číslo řádku. Případně lze použít i takovéto tabulky.

Tabulka


Větička NAZDAR SKAUTKY je pak takto 4/3 1/1 5/5 4/1 1/1 3/4   4/4 1/3 1/1 1/5 5/4 1/3 4/5
Při použití tabulky mimo Ch, W.

 

Šifrovací mřížka

Šifruje se tak, že se píší písmena skrz tabulku na čistý papír, pak se tabulka otočí v dohodnutém směru o 90° a píše se dál. Luští se úplně stejně. Při výrobě tabulky je třeba si dát pozor, co se má vyříznout. Nejlepší asi je vždy po vyříznutí nového otvoru na čistý papír proškrtat ty body, které už použít nemůžeme. Nejlíp první tabulku dělat na průhledný papír, aby bylo vIdět, co jsme již zaškrtali.  Zkrátka každý otvor pokrývá 4 místa, tak je třeba si to uvědomit.

Klíč Zpráva


 

UZLY

TOPlist