Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SKAUTING

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Členové se nazvýají skauti, v České republice též junáci (převzato z názvu organizace skautů --> Junák - svaz skautů a skautek ČR). Narozdíl od většiny skautských organizací ve světě není český skauting nutně spojen s křesťanstvím.

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.


Skautská hymna

 • zpívá se při slavnostních příležitostech
 • pro skauty je stejně důležitá jako hymna státní
 • používá se první a druhá sloka celé písně
 • zpívá se také na táboře na ranním nástupu, když se vztyčuje vlajka

 

1.Junáci vzhůru volá den,
 luh květem bývá orosen.
 Sluníčko blankytem pílí,
 před námi pouť vede k cíli.
 Junáci vzhůru volá den,
 junáci vzhůru volá den!

2.Junáci vzhůru volá den,
 Buď připraven, buď připraven!
 V obraně dobra a krásy,
 dožiješ vlasti své spásy.
 Junáci vzhůru volá den,
 buď připraven, buď připraven.

odkaz instrumentální
odkaz vokální (zpívaný)


Zásady skautingu

Skautské zákony:

 1. Skautka je pravdomluvná
 2. Skautka je věrná a oddaná
 3. Skautka je poslušná a pomáhá jiným
 4. Skautka je přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky
 5. Skautka je zdvořilá
 6. Skautka je ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skautka je poslušná rodičům, představeným a vůdcům
 8. Skautka je veselé mysli
 9. Skautka je hospodárná
 10. Skautka je čistá v myšlenkách, slovech i skutcích


Skautské heslo: Buď připraven!

Skautský denní příkaz: Vykonej aspoň jednou denně dobrý skutek

 

Až skaut(ka) splní nováčkovskou zkoušku (ve které je asi 15 různých podmínek, jejichž splnění potvrdí vůdce oddílu, příp. rádce družiny), může při slavnostním půlnočním slibovém ohni (ten se koná jednou za rok na táboře) slibovat.

 

Skautský slib:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 1. sloužit nejvyšší Pravdě a lásce věrně v každé době
 2. plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
 3. duší i tělem být připravena pomáhat vlasti i bližním. 

                                       K tomu mi dopomáhej Bůh.

 

Světlušky i vlčata mají svůj vlastní slib i zákony

 


 

Skautský pozdrav

Skauti se po celém světě zdraví zdviženou pravou rukou k rameni. Ruka je obrácená dlaní vpřed u skautů a skautek (mládež většinou od 12 do 15 let) se vztyčenými třemi prsty, u světlušek a vlčat (děti od 6 do 11 let) se vztyčují jen prsty dva u skautek tři prsty znamenají tři body skautského slibu a u všech věkových kategorií přitom palec překrývá malíček, což symbolizuje ochranu slabšího silnějším. Spojením palce a malíčku vzniká kruh, který představuje přátelství skatů a skautek celého světa.

              

Skautský stisk ruky je projevem přátelství. Skauti si tisknou při pozdravu navzájem levice.
Při skautském stisku napřáhneš levou ruku s napřímenými třemi prostředními prsty a s odtaženým palcem a malíčkem. Spojíš své prsty s rukou přítele a pevně stiskneš.
 

 

Z organizačního hlediska je skauting členěn na 3 části:

 1. WOSM (World Organization of The Scout Movement) - 16 milionů chlapců ze 168 území
 2. WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) - 9 milionů děvčat ze 136 států světa
 3. ISGF (The International Scout and Guide Fellowship) - dospělí skauti ze 40 států světa
TOPlist